Öljysäiliöiden luokitukset

Luokitukset kertovat säiliön kunnosta ja huoltotarpeesta

Öljysäiliötarkastus P. Lepistö on Tukesin hyväksymä tarkastaja, joka tekee öljysäiliöiden luokitukset ammattitaidolla. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (344/83) mukaan tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsevat maanalaiset öljysäiliöt on tarkastettava määräajoin, jolloin myös luokitus annetaan tai tarkistetaan. Öljysäiliöt jaetaan neljään luokkaan niiden seinämän paksuuden mukaan. Luokkaan D kuuluvat öljysäiliöt on poistettava käytöstä välittömästi. Säiliöiden luokitus KTM:n ohjeen mukaan on seuraava:

Luokka A

  • Metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä enemmän kuin 3 mm.
  • Ei metalliset säiliöt, joissa ei havaita muodonmuutoksia, painaumia eikä halkeamia.

Luokka B

  • Metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä enemmän kuin 1,5 mutta vähemmän kuin 3 mm.
  • Ei metalliset säiliöt, joissa on pieniä muodonmuutoksia ja painaumia mutta ei halkeamia.

Luokka C

  • Metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä enemmän kuin 0,5 mutta vähemmän kuin 1,5 mm tai jotka myötävät voimakkaasti vasarrettaessa.

Luokka D

  • Metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä vähemmän kuin 0,5 mm, tai puhkeavat tarkastuksen yhteydessä tai ovat puhkisyöpyneet.
  • Ei metalliset säiliöt, joissa havaitaan voimakkaita muodonmuutoksia, painaumia ja/tai halkeamia.

Suositeltavat uusintatarkastusten aikataulut:

Luokka A: Metalliset säiliöt viiden vuoden välein, ei metallisäiliöt 10 vuoden välein
Luokka B: Uusintatarkastus kahden vuoden välein
Luokka C: Uusintatarkastus kuuden kuukauden välein
Luokka D: Poistetaan heti käytöstä tai kunnostetaan ennen käyttöönottoa

Ota yhteyttä

Voit kysyä lisätietoja tai jättää tarjouspyynnön yhteydenottolomakkeellamme. Vastaamme mahdollisimman pian!


  • Tukes
  • Luotettava kumppani
  • Turvatekniikan keskuksen rekisteröimä toiminnanharjoittaja, Öljylämmityspätevyys